Jedynaczka

Owszem, była dla wszystkich równie grzeczną, równie ujmującą, obchodziła się z nimi z ową kokieterią instynktową, którą już mają czasem dziesięcioletnie dziewczynki, tak
wszakże umiarkowaną, że żaden z nich nie mógł sobie powiedzieć: mam już Bliczyn, ani żaden nie miał powodu dać za wygraną i nie obrachowywać w myśli dochodów, jakie piękna
ta majętność przynosi. Nawet pan Edmund był kontent ze swych wizyt i gdy go potem mama pytała: „jakże tam?" odpowiadał: „A cóż? — do-do-obrze. Śliczna panna. Będę ją ko..
ko..ochał, jak się z nią ożenię".
Nie wiedzieli o tym ci panowie, jak opisywała każdego z nich po ich wyjeździe, jak drwiła z pretensji, z którą każdy występował, jak umiała trafnie znaleźć tę czerwoną
łatkę, przez którą każdy starał się wpaść jej w oko, a przez którą właśnie wydał się jej najśmieszniejszym.
Tak było przez trzy tygodnie, przez które panna Pelagia oczekiwała jeszcze dość cierpliwie odpowiedzi z Warszawy.
Nareszcie czwartego tygodnia, gdy się już niecierpliwić zaczynała, przyszła odpowiedź odmowna.
List pana Sokołowskiego był bardzo grzeczny, bardzo dobrze napisany; tłumaczył się on, że ma teraz ważne zajęcie, że rozpoczął robotę, której przerwać nie może, że prócz
tego proces zatrzymuje go w Warszawie, że zatem bardzo żałuje, że tak chlubnemu wezwaniu odpowiedzieć nie może, a nade wszystko że nie może w miarę sił przyczynić się do
rozwinięcia talentu, który taką chlubę dla kraju i płci pięknej gotuje.
Przy tym bardzo delikatnie i zręcznie dał niektóre skazówki pannie, nauczył sposobów kolorowania, wspomniał o konieczności wprawiania się w rysunek, radził, aby robiła portrety
z charakterystycznych figur, które ją otaczają: wieśniaków, wieśniaczki, Żydów, aby grupowała sceny wiejskie, ale wszystko z natury, nic na pamięć, i z dokładnością, na jaką
tylko zdobyć się zdoła.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: