Jedynaczka

Wespół z guwernantką i panną Zenobią starała się odwieść ją od podniecania nadziei młodzieńca, którego ani wiek, ani usposobienie moralne, ani sytuacja majątkowa nie
kwalifikują na jej męża. Nic to wszakże nie pomogło.
Panna Pelagia to dąsała się, to pieściła matkę, to żartowała sobie z perswazji swych nauczycielek, a swoje robiła tak, że pan Edmund zako..
kochał się doprawdy, co dzień prawie przyjeżdżał, co dzień prawie widział coraz więcej grzeczności ze strony panny, a biedna matka, opanowana przez córkę, nie miała dosyć mocy
i odwagi okazać mu, że z tego wcale niekontenta.
Jednego razu zastał ją pan Edmund obłożoną rysunkami i pracującą z zapałem.
Dla pewnych widać celów przeniosła się z robotą swą do salonu, aby konkurent mógł być obecnym tej pracy.
Pan Edmund nie znał się wcale na malarstwie, nie interesowały go ani akwarele, ani roboty olejne i chociaż kiedyś uczył się trochę rysunków, bardzo mało jednak umiał i żadnego
do tej sztuki nie okazywał usposobienia.
Wiedząc jednak, że panna Pelagia lubi ją, że się jej oddaje z zapałem, udawał zamiłowanie i dla przypodobania się pannie łgał przed nią, że także ten talent kultywu..
wuje, że to jego jedyna rozryw...rywka w tych chwilach, kiedy jej nie wi..widzi, że tym sposobem podwójnie o niej my..myśli i jej się obra..razem zajmuje.
Panna Pelagia wiedziała dobrze, że to kłamstwo, ale udała, że jest niezmiernie szczęśliwą, iż gusta ich i w tym się zgadzają.
Przy tych słowach spojrzenie jej było takie, że wszystkie ognie wystąpiły na tłustą twarz pana Edmunda.
Panna Pelagia rozśmiała się w duchu, przypomniawszy sobie, jak w tej chwili podobnym był do rumianej bułeczki, ale poskromiwszy w sobie chęć do żartu, powstała ze Swego miejsca i
prosiła pana Edmunda, aby tam usiadł.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: