Jedynaczka

Szczęściem to było dla tej panienki, tak samowolnej, tak wymyślnej i która jako jedynaczka panująca w domu mogła pójść najgorszą drogą, że równie jej guwernantka, pani
Bauzé, chociaż Francuzka, jak i panna Zenobia, fortepianistka, były osoby dość ukształcone, skromne i mające dobre zasady.
Chociaż jej ulegały, bo musiały ulegać, ale przyjaźń, jaką okazywały matce, przywiązanie, jakie miały dla niej samej, troskliwość, jakiej od nich doświadczała w chorobie
ciężkiej, na którą się także wskutek uporu naraziła, zjednały im jej serce, dały pewną powagę tak, iż można powiedzieć, że edukacja ta była o tyle dobra, o ile przy
wiadomościach obu tych kobiet, przy zmiennych chęciach uczennicy, przy słabości i uleganiu matki być mogła.
Po francusku umiała Pelisia bardzo dobrze, a przynajmniej mówiła poprawnie i nie po szlachecku, to jest nie akcentując większej części wyrazów na przedostatniej zgłosce, jak to
robią nasze panie, a zwłaszcza wołyńskie, które dotąd jeszcze na francuski język obłożnie chorują; odkąd wzięła się do czytania, a czytała łapczywie i z wielką chęcią,
zawsze pani Bauzé starała się jej dawać książki użyteczne, powiastki moralne pisane dla panien, leksze podróże, dziełka elementarne historii powszechnej i literatury.
Już to samo dało jej pewne wiadomości, a że miała wielką pamięć, lokowało się w jej główce i w potrzebie przychodziło na zawołanie.
Panna Zenobia była jej użyteczniejszą, niż z początku matka i córka myślały.
Oprócz bowiem muzyki, do której po pewnym przeciągu czasu wróciła znowu, gdy ją wiatr muzykalny zawiał, oprócz rysunku, w czym pierwsze od niej otrzymała skazówki, chociaż
prędko prześcignęła swą nauczycielkę, jeszcze panna Zenobia czytała z nią po polsku, nauczyła ją pisać ortograficznie i oznajomiła z Kochanowskim, Krasickim, Karpińskim i
innymi współczesnymi pisarzami, których imiona były w ustach wszystkich. Tym.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: