Jedynaczka

Nie mogę wszystkim żądaniom zadośćuczynić, ale mię to w tęsknocie mojej rozrywa; a gdy się zdarzy figura jaka oryginalna i charakterystyczna, odmawiam wprawdzie portretu za
pieniądze, ale potem robię go z pamięci w tej myśli, że ci go przywiozę, że się nim zabawisz i podziękujesz mi tym uśmiechem, który widzę ciągle nawet w takim oddaleniu, jak
ten, co się napatrzył na słońce, choć przymruży powieki, widzi blask i ogień tego boskiego koła.
Wśród tych odwiedzin zdarzyła mi się jednak jedna, o której muszę ci, droga pani, donieść z większymi szczegółami, bo ma związek ze sztuką, którą kochasz, która jest jednym
z węzłów, co dusze nasze sprzęgły na zawsze. Trzy dni temu przyszedł do mnie książę Henryk L., możeś słyszała o nim, droga moja pani.
Bo któż nie zna tej rodziny, o czyje uszy nie odbiło się nazwisko tego magnata, który, mogę śmiało powiedzieć, jest krukiem białym między naszymi panami polskimi.
Miłośnik nauki i sztuki, znawca, jakich mało, najpiękniejszy mężczyzna, jakiego mi się widzieć zdarzyło, uprzedzający grzecznością, czarujący obejściem swym i mową..
Gdy przejrzał moje roboty, gdy każdą ocenił według jej wartości tak, że każda jego uwaga, nawet nagana była mi równie drogą, jak pochwała, spojrzał na zegarek i rzekł: „Mam
trzy godziny czasu, weź pan papier i zrób mój portret.
Zawiozę go żonie, liche o zdolnościach naszych mającej wyobrażenie, żeby ją przekonać, że i my mamy talenta godne stanąć obok tych, które ona tak za granicą admiruje".
Mógłżem takiemu wezwaniu nie odpowiedzieć? Usiadłem i we. trzy godziny portret był prawie gotów.
Książę podziękował, a gdym mu go dziś rano zupełnie wykończony odesłał, przysłał mi na to odpowiedź, którą ci, droga pani, w oryginale przesyłam.
Osądź z tego, na jaką pokusę naraził serce i głowę artysty, jak szlachetnością ofiary i prostotą, z jaką była uczyniona, ujął człowieka.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: