Jedynaczka

więc sposobem Pelisia, która już kończyła rok szesnasty, stała się panienką wcale do rzeczy i więcej daleko wiedziała, więcej posiadała talentów, chociaż nie opuszczała wsi
i rodzicielskiego domu, niż wiele panien, jej rówieśnic i sąsiadek, które były w Warszawie na ówczasowych pensjach i około wychowania których daleko więcej robiono zachodu.
Że przy tym była jedynaczką, była piękną i bogatą, zaczynano już o niej mówić w okolicy; niektórzy młodzi ludzie oczekiwali tylko, jak dorośnie, i niejeden na to konto
zadłużał się, że jej posagiem poprawi interesa, niejedna matka już robiła sobie projekta, że wkrótce zbliży się z mieszkańcami Bliczyna, który bardzo może się przydać dla
synka, którego nudził stolik biurowy lub przykrzył sią podoficerski galonek.
Ale nikt nie przewidywał, jak trudna to będzie sprawa z Pelisią, którą już wszędzie panną Pelagią nazywać zaczęto, i jaka w tej jedynaczce rośnie plaga dla okolicznej
młodzieży. Nie była ona wprawdzie złą, owszem, wiele dawała dowodów dobrego, serca, zwłaszcza dla sług i włościan.
Ci ostatni szczególniej, zmiarkowawszy, że ona właściwie jest panią, przez żony i córki swe udawali się do panienki w swych potrzebach, w swych krzywdach, w swych zażaleniach
często nawet niesłusznych.
Jeśli obiecała komu pomoc lub zadośćuczynienie, miał je każdy, bo rządca i ekonom wiedzieli dobrze, że się jej sprzeciwiać nie można, że wszelkie perswazje wzięłaby za
niechęć dopełnienia, jej woli i można by miejsce stracić, czego żaden sobie nie życzył przez wzgląd na łagodność, dobre obchodzenie się samej pani i znaczniejszą niż gdzie
indziej płacę.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: