Jedynaczka

Dopiero po niejakim czasie, gdy powiódł wokoło wzrokiem dzikim i jakby obłąkanym, gdy obaczył, że pocztylion stoi sobie spokojnie w bramie i w nosie dłubie, a poczthalter usiadł
na ławeczce przed domem i przypatruje mu się z flegmą, taka go wściekłość ogarnęła, że przyskoczywszy do tego ostatniego ze złożonymi pięściami krzyknął:
— Cóż u stu
diabłów! Czyż pan nie wiesz o tym, że potrzebuję bryczki i koni do Bliczyna?!
— Do Bliczyna? To z traktu. Dwa dukaty za trzy konie — rzekł poczthalter.
— Cztery, pięć, ale koni! koni! na miłość Boską! — wołał pan Sokołowski takim głosem, jakim niegdyś Ryszard III wołał o konia ofiarując za niego królestwo.
Poczthalter widząc, że człowiek w rozpaczy, a nade wszystko że płaci, skoczył sam na dziedziniec i w kwadrans potem pan Sokołowski siedział już na bryczce i pędził tam, gdzie
się spodziewał znaleźć pokój, szczęście i wszystkie rozkosze, jakie ziemia dać może, a gdzie go oczekiwał największy cios, jaki może uderzyć serce uczciwe i głowę rozmarzoną
i płonącą.
Nie będziemy opisywać i stawić przed oczy czytelników wszystkich tych widziadeł, jakie go w tej krótkiej drodze trapiły.
Każdy łatwo może je sobie wyobrazić sam, każdy znajdzie w sobie te myśli, jakie łamały się w jego głowie, te obrazy, jakie się przez duszę jego przesunęły, te trwogi i bolę,
jakie rozrywały jego piersi.
Dodamy tylko, że były momenta, w których nie wierzył w swoje nieszczęście, że czasem gorzko zaśmiał się ze swej łatwowierności, iż wziął tak serio złośliwy żart głupca,
który go nienawidział. Ale gdy sobie przypomniał całe postępowanie panny Pelagii, spokojność, a.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: